MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tarih:

MADDE 1: TARAFLAR

    1. SATICI

VANEDA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MESAFELİ SATIŞ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Hadımköy Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. Güllüce Sok. No:8 Arnavutköy/İstanbuladresinde bulunan VANEDA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("SATICI") ile Satıcı’ya ait   www.vaneda.com internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) ürün satın alacak kişi (“ALICI”) arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesine (“Sözleşme”) ilişkin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir.

Alıcı, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

UNVANI                      : Vaneda Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

ADRESİ                       : Hadımköy Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. Güllüce Sok. No:8   Arnavutköy/İstanbul

MERSİS                       : 527036306100014

TELEFON                     : 0212 472 55 55

FAX                             : 02124725544

E-POSTA                     : [email protected]

KEP ADRESİ                : [email protected]

ANLAŞMALI KARGO   : Yurtiçinde; YURTİÇİ KARGO

                                     Yurtdışında; …XXX…

Satıcı’nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve İTO`nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)

3. CAYMA HAKKI

Ürünün yurtiçindeki bir adrese teslim edilmesinin kararlaştırıldığı hallerde;

3.1. ALICI; tüketici olması kaydıyla; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya 3.7. numaralı başlıkta yer verilen iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

3.2. ALICI, tüketici olmak kaydıyla; ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir.

3.3. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan iade masrafları, ürünün anlaşmalı kargo ile iade edilmesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere …XXX…-TL’dir. Bu tutarı ödeme yükümlülüğü, ALICI’ya aittir. Ancak ALICI’nın cayma hakkını kullanmakta haklı olduğu hallerde ALICI, ödemesi gereken iade masraflarının kendisine yapılacak bedel iadesinden mahsup edilmesini talep etme hakkını haizdir.

Anlaşmalı kargo dışında bir taşıyıcı ile ürünün iade edilmesi halinde ise iade masraflarının tutarı fark etmeksizin ALICI tarafından karşılanacaktır.

Ürünün yurtdışındaki bir adrese teslim edilmesinin kararlaştırıldığı hallerde;

3.4. ALICI’nın kendi mutat meskeni[1] hukukunda cayma hakkına sahip olmaması halinde ALICI, işbu sözleşme ile de SATICI’dan aldığı ürünü gerekçe göstermeksizin iade etme hakkına sahip olamayacaktır.

3.5. ALICI’nın kendi mutat meskeni hukukunda cayma hakkına sahip olması halinde ise ALICI, satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bu halde ALICI, cayma hakkından kaynaklanan iadeye ilişkin gönderim ve diğer tüm masrafları kendisi karşılayacaktır. Bu iade masraf tutarı ise, ürünün anlaşmalı kargo olan…XXX… ile iade edilmesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere …XXX… €/USD gönderim masrafı ve açık rızanız dahilinde eklenebilecek diğer tüm masraflardan ibarettir.

3.6. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için;

•          6502 Sayılı Kanun kapsamında tanımlandığı şekilde “Tüketici” sıfatına haiz olması,

•          Yasal süre içerisinde SATICI'ya bildirimde bulunması,

•          Ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve 23.08.2022 tarihinde değişikliğe uğramış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması,

•          Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması,

•          Ürünle birlikte ürünün iade formu, faturası, iade edilecek ürünlerin orijinal kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları, parçalar ve tüm eklentileri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi ve bu şekilde kullanılmamış olması,

  • Ürünlerin açılmamış/kullanılmamış olması, iç ve dış etiketinin çıkarılmamış olması şarttır.
  • Yurtdışı adres teslimli siparişlerde tüketicinin mutat meskeni hukukunda cayma hakkına sahip olması şarttır.

3.7. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;

i. SATICI’nın “Hadımköy Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. Güllüce Sok. No:8 Arnavutköy/İstanbul” adresine göndereceğiniz iadeli taahhütlü posta, faks veya iade talep formu ile yazılı olarak veya

ii. [email protected]” e-posta adresine gönderilecek bir e-posta ile veya

iii. www.vaneda.com.tr” internet sitesi üzerinden iade talebini bildirebilirsiniz.

3.8. Ürünün yurtiçinde teslim edildiği hallerde; cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malın SATICI’nın 3.7’inci maddede belirtilen teslimat adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi zorunludur.

3.9. Ürünün yurtiçinde teslim edildiği ve ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi halinde ALICI, teslim masrafını geçmemek üzere …XXX…-TL iade masrafından sorumlu olacaktır. Bu durumda cayma hakkını kullanmakta haklı olduğu hallerde ALICI, ödemesi gereken iade masraflarının kendisine yapılacak bedel iadesinden mahsup edilmesini talep etme hakkını haizdir.  ALICI'nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği SATICI'nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda her türlü nakliye bedeli ve doğması halinde gümrük ve diğer vergi / harç masrafları tutarlarının ne olduğu fark etmeksizin ALICI tarafından karşılanacaktır. Bu hallerde kargo taşıması sırasında ürüne gelebilecek zarar ve ziyandan SATICI’nın sorumlu tutulması mümkün değildir.  Özellikle teslim adresi yurt dışı olan satışlarda gümrük vergi ve harçları, ilave ardiye ve taşıma masrafları ile ALICI adresinin hukukundan kaynaklı ek vergi ve harçlardan ALICI ayrıca sorumlu olacaktır.

3.10. ALICI, cayma hakkını kullanırken;

(i) ALICI’ya veya ALICI’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (*)

(ii) Kutusu, ambalajı, varsa eklentileri, aksesuarları, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve diğer evrakları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde SATICI’ya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye gönderecektir.

(*) ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere ayıp ve diğer sebeplerle ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

3.11. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı SATICI'ya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermemesi halinde SATICI tarafından bedel iadesi yapılmaz, yapılmış ise faiz ve diğer masrafları ile geri talep edilebilir.

3.12. ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasının haklı olması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masrafları, ürün/ürünlerin anlaşmalı kargo ile SATICI’ya iade edilmesi halinde taşıyıcıya teslim edilmesinden itibaren; anlaşmalı kargo dışındaki taşıyıcı ile iade edilmesi halinde SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde tek seferde ve ALICI’ya herhangi bir masraf/yükümlülük getirmeksizin ALICI'ya iade edilir. Ancak “Aynı Gün Teslimat” seçeneğinin seçilmesi halinde ALICI tarafından satın alınan bu özel hizmete ilişkin kargo ve hizmet bedelinden ALICI sorumlu olup ilgili bedel olan xXX,00-TL cayma hakkı kapsamında iade edilmez. Cayma hakkının mevzuata uygun kullanıldığının tespiti halinde, en kısa sürede sipariş iptal edilerek ve ödenen tutar, yapılan ödeme şekline göre, kredi kartına veya hesaba iade edilecektir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. SATICI'nın ALICI'nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI'ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI'dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

3.13. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

3.14. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller;

3.14.1. Sipariş öncesinde ALICI'nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler için ALICI cayma hakkını kullanamaz.

3.14.2.  Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramış ise ALICI cayma hakkını bu ürünler için kullanamaz. Özellikle aşağıdaki hallerde satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasar var kabul edilir;

•          Ürünlerle bütünlük arz eden marka, logo ve/veya etiketlerin sökülmüş hasarlanmış olması,

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

•          Ürünlerin herhangi bir yerinde az veya küçük olması önemli olmaksızın; yırtılma, yanma, kokma, kırılma, zedelenme, bozulmanın var olması,

•          Ürünlerin nitelik ve özelliklerini kısmen de olsa kaybetmesi yahut yeniden satışı için gerekli yeni/temiz vasıflarını yitirmiş olmaları,

3.14.3. Deneme dışında kullanılan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Cayma hakkı kullanılacak ürünlerin üzerinde asma, yapıştırma veya başka şekilde yer alan hiçbir etiket sökülemez. Herhangi bir şekilde üzerinde yer alan etiket sökülmüş, koparılmış, yırtılmış vb. şekilde tahrif edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.

3.14.4. Yıkanmış ürünlerin iadesi kabul edilmez. Üzerinde parfüm, deodorant yahut herhangi bir koku ve/veya iz/leke bulunan, yıpranmış, yırtılmış, iç astarında/ tabanında tahrifat oluşmuş veya başka şekilde hasara uğramış yahut yeniden satış imkânı ortadan kalkmış ürünlerin iadesi kabul edilmez.

3.14.5. Yurtdışı teslim adresli siparişlerde ALICI’nın mutat mesken hukukunda kendisine cayma hakkının tanınmadığı hallerde ALICI, SATICI’dan aldığı ürünü gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip değildir.

4. ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi, birim fiyat(lar)ı, kargo bedeli, satış bedeli ve vergi bedeli dahil toplam fiyatı (teslim adresi yurt dışı olan satışlarda satış bedeli, vergi bedeli, gümrük vergi, harç ve masrafları dahil toplam fiyatı) “Sepetim” sekmesinde yer almaktadır. Site içerisindeki ürünlere ilişkin vaatler teknik sebepler veya hataya dayalı olması halinde bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Sözleşme konusu ürün; SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla SATICI'nın 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde 1-3 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğu nakliye şirketine ürün teslim edilecek olup teslim adresine bağlı olarak tahmini 1-3 iş günü içerisinde ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. Aynı Gün Teslimat hizmetinden faydalanılması halinde, İstanbul (Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Şile, Silivri bölgeleri haricindeki bölgeler) şehrinde Pazartesi ile Cumartesi günleri arasında saat 15.00’e kadar verilen siparişler aynı gün 23.00’e kadar aynı gün teslimat yapılır.  Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler istisna olup bu sürelere tabii değildir.

5.2. SATICI, ürünleri anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde; ALICI'nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

5.3. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.

5.4. Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

5.5. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan veya başkaca bir sorun/hasar gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.6. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile tamamen ödemiş olması gerekir. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI'nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde açık bir şekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

5.8. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması gereklidir ve fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.9. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında mücbir sebep veya olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

5.10. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, ürün/ürünlerin anlaşmalı kargo ile SATICI’ya iade edilmesi halinde taşıyıcıya teslim edilmesinden itibaren; anlaşmalı kargo dışındaki taşıyıcı ile iade edilmesi halinde SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren azami 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade ALICI'nın SATICI'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

5.11. SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI’nın kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

5.12. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi/kampanya şartlarının dışına çıkılması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve SATICI, ALICI’ya iade edeceği bedelden bu tutarı mahsup etme veya ayrıca talep etme hakkına sahiptir.

5.13. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 2’inci maddesinde belirtilen SATICI iletişim kanallarından ulaşarak yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

5.14. İşbu bilgilendirme formu ve Sözleşme, ALICI’nın kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderilir. ALICI anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI nezdindeki sistemlerde ise yasal yükümlülüklere uygun sürelerde muhafaza edilir.

5.15. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Sözleşmenin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

5.16. İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ YARGI MERCİİ

Tarafların ortak mutabakatı ile çözülemeyen uyuşmazlıkların varlığı halinde Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

[1] Alıcının yerleşmek amacıyla olmasa da sosyal ve ekonomik ilişkilerinin ağırlıklı merkezini teşkil etmesine yetecek belirli bir süredir oturduğu yer.

 
   
   
   
   
   
   
   
   

    1. ALICI

Müşteri olarak www.vaneda.com alışveriş sitesinden (Kısaca “Site” olarak anılacaktır.) sipariş veren ve sipariş numarasına sahip olan kişidir. Satış işlemi sırasında kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

ALICI:

ADRES:

TELEFON:

E-POSTA:

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, ALICI’nın “Tüketici” sıfatını haiz olması halinde; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış 23.08.2022 tarihli 31932 sayılı Resmi Gazete ile değişikliğe uğramış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine aksi takdirde TBK ve/veya TTK hükümlerine; cayma hakkına sahip olma kapsamında ise ALICI’nın mutat mesken hukukuna uygun olarak ALICI'nın, SATICI'ya ait www.vaneda.com isimli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda işbu Sözleşmede ve sitede nitelikleri ve satış fiyatları belirtilen ürün/ürünlerin satışı, satış bedelinin ödenmesi, teslimi ve Tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

2.2. ALICI, işbu Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu ürünün bedeli ve varsa kargo ücretini, vergi gibi diğer ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, özellikle teslim adresi yurt dışı olan satışlarda gümrük vergi ve harçları, ilave ardiye ve taşıma masrafları ile ALICI adresinin hukukundan kaynaklı ek vergi ve harçlardan ayrıca sorumlu olacağını bu konuda bilgilendirildiğini ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bildiklerini kabul ve beyan eder.

MADDE 3: ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1. www.vaneda.com e-ticaret sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ürün ya da ürünlerin cinsi veya türü, miktarı, marka veya modeli, rengi, birim fiyat(lar)ı, satış bedeli, ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı`nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri alışveriş öncesi düzenlediği formlarda ve sipariş ayrıntılarında görüldüğü gibidir.

3.1.1. Ürün ve Fiyat Bilgileri

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı (TL/USD)

Kargo Bedeli (TL/USD)

Gümrük Masrafları (TL/USD)

Toplam (TL/USD)

(KDV Dahil)

Site içerisindeki ürünlere ilişkin vaatler teknik sebepler veya hataya dayalı olması halinde bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

3.1.2. Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli Aracı

1-Kredi Kartı

2-Banka Havale / EFT

Kart Numarası:

Kartın Üzerindeki İsim:

Kredi Kartına Tek Çekim:

Vaneda Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Banka: YAPI KREDİ BANKASI

Şube: İkitelli Organize Sanayi Şubesi

IBAN:  TR06 0006 7010 0000 0095 7563 53

Hesap No: 95756353

MADDE 4: TESLİMAT VE FATURA

4.1. ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler; SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla SATICI'nın 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, 1-3 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğu nakliye şirketine ürün teslim edilecek olup teslim adresine bağlı olarak tahmini 1-3 iş günü içerisinde ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. Aynı Gün Teslimat hizmetinden faydalanılması halinde, İstanbul (Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Şile, Silivri bölgeleri haricindeki bölgeler) şehrinde Pazartesi ile Cumartesi günleri arasında saat 15.00’e kadar verilen siparişler aynı gün 23.00’e kadar aynı gün teslimat yapılır. Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler istisna olup bu sürelere tabii değildir. Bu kargo firmasının ALICI`nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Kargo firmasından kaynaklı sürenin uzaması halinde SATICI sorumlu tutulamaz.

4.2. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün/ürünlerin kargo firmasından kaynaklı sebepler hariç sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük sürenin hitamında teslim edilmemiş olması halinde ALICI Sözleşmeyi feshedebilir.

4.3. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır.

4.4. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI'nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye hizmet bedeli karşılığında SATICI tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, E-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek, ALICI'nın e-posta adresine gönderilecek ve/veya SATICI tarafından ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ise ürün/ürünleri sevk irsaliyesi ile birlikte veya talep edilmesi halinde e-posta ortamında teslim edilecek, veya internet sitesi üzerinden erişim sağlayabileceği sayfaya yönlendirir link e-posta aracılığıyla ALICI ile paylaşılacaktır. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak SATICI’ya bildireceğini ve SATICI’ya yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

4.6. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu Sözleşme`ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Satıcı nezdindeki sistemlerde yasal yükümlülüklere uygun sürelerde muhafaza edilir.

4.7. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI'nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI'nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu durumda SATICI ürünleri ALICI’nın onayı ve başkaca bir karara gerek olmaksızın tevdi mahaline ALICI adına bırakarak teslim yükümlülüğünden kurtulabilir veya kendisi depo edebilir, bu durumda depo ücretini talep etme hakkı saklıdır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI tüm nakliye ve diğer masrafları kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır.

4.8. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

4.9. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde varsa önerilen kullanım bilgileri ve saklama koşulları ile teslim edilmesinden SATICI sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerdeki hasar ve hatalardan SATICI sorumlu tutulmayacaktır.

4.9.1. Ürün/ürünlerin ayıplı/hasarlı olduğu teslimat anında fark edilmesi ve tutanak altına alınması durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde SATICI tarafından iade alınıp işbu tarihi takip eden 30 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI'dan talep edilmeksizin basit onarım ile giderilebilecek ayıplar giderilir ya da ürünün ayıpsız misli ile değişimi sağlanır bu mümkün değil ise bedel iade edilir. Ürünün misli ile değişimi o günkü şartlarda stokta olmama, üretimden kaldırılmış olma vb. sebepler ile mümkün değilse bedel iadesi yapılır. Tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hallerde SATICI sözleşmeye aykırılıktan bahisle sorumlu tutulamayacaktır.

4.9.2. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anından sonra fark edilmesi durumunda; gözle görünür ve/veya kontrolle tespit edilebilir ayıplar yönünden ALICI tüketici ise en geç 30 gün içinde, ALICI tüketici değil ise en geç 8 gün içerisinde; ALICI SATICI'ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ayıpları ihbar etmekle yükümlüdür. Süresi içinde yapılmayan ayıp ihbarları ve bunlara bağlı talepler kabul edilmez.

4.9.3. Gözle görünür veya kontrolle tespit edilebilir ayıplar yukarıda belirtilen süreler içerisinde diğer gizli ayıplar ise teslim tarihini müteakip en geç 2 yıl içinde ortaya çıkar çıkmaz ihbar edilmiş olması kaydıyla; İşbu ihbara müteakip, ürün/ürünler SATICI tarafından yönlendirilecek kargo firması ile taşınacak olup iade alınan ürün/ürünler SATICI tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin SATICI’dan kaynaklı ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürün/ürünler; SATICI tarafından iade alındığı tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin mümkünse onarılacak, yenisi ile değiştirilecek bu mümkün değilse bedeli iade edilecektir. Aksi takdirde ürün/ürünler ALICI'ya iade edilecektir ve her türlü nakliye bedeli ve doğması halinde gümrük ve diğer vergi / harç masrafları ayrıca talep edilecektir.

4.9.4. ALICI’nın satın alınan ürün üzerinde yer alan kullanım talimatlarına ve saklama koşullarına aykırı kullanımları neticesinde oluşan zarardan SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 5: ÖDEME ve KAMPANYALAR

5.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

5.2. ALICI internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini kredi kartı ile ödendiği durumlarda; İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin SATICI tarafından tespit edilmesini müteakip işleme alınacaktır.

5.3. Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

5.4. ALICI'nın ürün/ürünleri sipariş ettiği tarihte SATICI tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış bulunan, mesafeli satışlarda geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama ALICI'nın kampanya koşullarına havi olması şartıyla ALICI'nın siparişine de uygulanacaktır.

5.5. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri SATICI'nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, eksiksiz bir biçimde SATICI'ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ALICI, SATICI'nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. ALICI'nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması SATICI'nın insiyatifi dışındadır. SATICI'nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.

5.7. Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe teslimat ücreti, ürün/ürünlerin bedeline dahil olmayıp, ALICI'nın ödeyeceği ürün/ürünlerin bedeline eklenecek ve ALICI tarafından ürün/ürünlerin bedeli, teslimat ücreti ile birlikte ödenecektir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.

MADDE 6: GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, işbu Sözleşme`de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İnternet Sitesi`nde bulunan) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün`lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil Mesafeli Satışlar İçin Ön Bilgilendirme Metni’nde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi`nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün`ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

6.2. ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICI'nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI'nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI'nın açık adres - telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazlar konusunda başvuruların Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit standart, içerik ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde tahsil edilen bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan SATICI'nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.

6.7. SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 5 (beş) gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, SATICI ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler 14 (on dört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. SATICI'nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.8. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının hatalı belirtilmiş olması halinde; işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açıkça anlaşılan bir hata olması nedeniyle ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.9. SATICI, İnternet Sitesi üzerinden aynı üründen ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI'nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırı olarak kabul ettiği yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

MADDE 7: MÜCBİR SEBEPLER

7.1. Sözleşme'nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar'ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar'dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilemez.

7.2. SATICI, mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) nedeni ile Sözleşme'de yer alan ürün/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür.

7.3. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 (on dört) gün içerisinde kendisine iade edilir.

MADDE 8: CAYMA HAKKI ve İADE

8.1. ALICI Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için;

•          6502 Sayılı Kanun kapsamında tanımlandığı şekilde “Tüketici” sıfatını haiz olması,

•          Yasal süre içerisinde SATICI'ya bildirimde bulunması,

•          Ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve 23.08.2022 tarihinde değişikliğe uğramış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması,

•          Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması,

•          Ürünle birlikte ürünün iade formu, faturası, iade edilecek ürünlerin orijinal kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları, parçalar ve tüm eklentileri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi ve bu şekilde kullanılmamış olması,

  • Ürünlerin açılmamış/kullanılmamış olması, iç ve dış etiketinin çıkarılmamış olması,
  • Yurtdışı adres teslimli siparişlerde tüketicinin mutat meskeni[1] hukukunda cayma hakkına sahip olması şarttır.

8.2. ALICI Tüketici olmak kaydıyla; ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir.

8.3. Ürünün yurtdışındaki bir adrese teslim edilmesinin kararlaştırıldığı hallerde; ALICI’nın kendi mutat meskeni hukukunda cayma hakkına sahip olmaması halinde ALICI, işbu sözleşme ile de SATICI’dan aldığı ürünü gerekçe göstermeksizin iade etme hakkına sahip olamayacaktır.

8.4. ALICI’nın yurtdışında kendi mutat meskeni hukukunda cayma hakkına sahip olması halinde ise ALICI, satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya yukarıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bu halde ALICI, cayma hakkından kaynaklanan iadeye ilişkin gönderim ve diğer tüm masrafları kendisi karşılayacaktır. Bu iade masraf tutarı ise, ürünün anlaşmalı kargo olan …XXX… ile iade edilmesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere ….XXX… €/USD gönderim masrafı ve açık rızanız dahilinde eklenebilecek diğer tüm masraflardan ibarettir

Ancak ALICI’nın cayma hakkını kullanmakta haklı olduğu hallerde ALICI, ödemesi gereken iade masraflarının kendisine yapılacak bedel iadesinden mahsup edilmesini talep etme hakkını haizdir.

8.5. Ürünün yurtiçinde teslim edildiği hallerde; cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI iade edeceği ürün/ürünleri cayma bildirimini SATICI’ya yöneltmesinden itibaren 10 gün içerisinde SATICI'ya veya SATICI’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde cayma bildirimi hiç yapılmamış sayılacaktır.

ALICI’nın ürünün/ürünlerin iade gönderiminin SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo nakliye şirketi ile yapması halinde iade masrafları teslim masrafını geçmemek üzere ….XXX… -TL’dir. Bu tutarı ödeme yükümlülüğü, ALICI’ya aittir. ALICI’nın cayma hakkını kullanmakta haklı olduğu hallerde ALICI, ödemesi gereken iade masraflarının kendisine yapılacak bedel iadesinden mahsup edilmesini talep etme hakkı saklıdır. SATICI'nın işbu Sözleşme'nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu Kargo Firması websitesi ve mesafeli satışlar ön bilgilendirme formunda yer almakla birlikte ayrıca öğrenilebilmesi için SATICI ile irtibata geçilebilir.

8.6. ALICI'nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği SATICI'nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi halinde her türlü nakliye bedeli ve doğması halinde gümrük ve diğer vergi / harç masrafları tutarın ne olduğu fark etmeksizin ALICI tarafından ödenir. ALICI, bu hallerde kargo taşıması sırasında ürüne gelebilecek zarar ve ziyandan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Şirket iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.

8.7. ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasının haklı olması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masrafları, ürün/ürünlerin anlaşmalı kargo ile SATICI’ya iade edilmesi halinde taşıyıcıya teslim edilmesinden itibaren; anlaşmalı kargo dışındaki taşıyıcı ile iade edilmesi halinde SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde tek seferde ve ALICI’ya herhangi bir masraf/yükümlülük getirmeksizin ALICI'ya iade edilir. Ancak “Aynı Gün Teslimat” seçeneğinin seçilmesi halinde ALICI tarafından satın alınan bu özel hizmete ilişkin kargo ve hizmet bedelinden ALICI sorumlu olup ilgili bedel olan XX,00-TL cayma hakkı kapsamında iade edilmez. Cayma hakkının mevzuata uygun kullanıldığının tespiti halinde, en kısa sürede sipariş iptal edilerek ve ödenen tutar, yapılan ödeme şekline göre, kredi kartına veya hesaba iade edilecektir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. SATICI'nın ALICI'nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI'ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI'dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

8.8. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı SATICI'ya ulaştırmak üzere 1. maddede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır. Aksi takdirde bedel iadesi yapılmaz, yapılmış ise faiz ve diğer masrafları ile geri talep edilebilir.

8.9. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10.  ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere ayıp ve diğer sebeplerle ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünün iade ederken düzenlenecek İADE FATURASI ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda; Alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

8.11. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi/kampanya şartlarının dışına çıkılması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve SATICI, ALICI’ya iade edeceği bedelden bu tutarı mahsup etme veya ayrıca talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 9: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

9.1. Sipariş öncesinde ALICI'nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler için ALICI cayma hakkını kullanamaz.

9.2.  Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramış ise ALICI cayma hakkını bu ürünler için kullanamaz. Özellikle aşağıdaki hallerde satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasar var kabul edilir;

•          Ürünlerle bütünlük arz eden marka, logo ve/veya etiketlerin sökülmüş hasarlanmış olması,

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

•          Ürünlerin herhangi bir yerinde az veya küçük olması önemli olmaksızın; yırtılma, yanma, kokma, kırılma, zedelenme, bozulmanın var olması,

•          Ürünlerin nitelik ve özelliklerini kısmen de olsa kaybetmesi yahut yeniden satışı için gerekli yeni/temiz vasıflarını yitirmiş olmaları,

9.3. Deneme dışında kullanılan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Cayma hakkı kullanılacak ürünlerin üzerinde asma, yapıştırma veya başka şekilde yer alan hiçbir etiket sökülemez. Herhangi bir şekilde üzerinde yer alan etiket sökülmüş, koparılmış, yırtılmış vb. şekilde tahrif edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.

9.4. Yıkanmış ürünlerin iadesi kabul edilmez. Üzerinde parfüm, deodorant yahut herhangi bir koku ve/veya iz/leke bulunan, yıpranmış, yırtılmış, iç astarında/tabanında tahrifat oluşmuş veya başka şekilde hasara uğramış yahut yeniden satış imkânı ortadan kalkmış ürünlerin iadesi kabul edilmez.

9.5. Yurtdışı teslim adresli siparişlerde ALICI’nın mutat mesken hukukunda kendisine cayma hakkının tanınmadığı hallerde ALICI, SATICI’dan aldığı ürünü cayma hakkı kapsamında iade etme hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10: UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden doğacak ihtilaflarda;

10.1.1. ALICI Tüketici ise;  Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

10.1.2. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz, Tüketici Mahkemeleri görevli olacaktır.

10.1.3. ALICI Tacir ve/veya Kamu tüzel kişisi ise; İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 11: TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

11.1. ALICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

11.2. ALICI’nın diğer ödeme yöntemlerini seçmiş olması halinde ve ödemede temerrüde düşmesi halinde; SATICI sözleşmeden dönebilir veya faizi ile bedelin ödenmesini talep edebilir. ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 12: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda ayrıca delil sunma hakkı saklı kalmak kaydıyla; SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme 13 (on üç) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI                                                                                        ALICI

Vaneda Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi                      

 

[1] Alıcının yerleşmek amacıyla olmasa da sosyal ve ekonomik ilişkilerinin ağırlıklı merkezini teşkil etmesine yetecek belirli bir süredir oturduğu yer.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Opsiyonel Çerezler sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için tanıtım, istatistik, reklam, pazarlama vb. amaçlar için kullanılmakta olup çerez bilgileriniz ile kişisel verilerinizi işlemek için Açık Rızanızı talep ediyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.